Möten som ger resultat

Möten är kärnan i Bofors Hotel. Vår existens handlar om möten. Hotellet byggdes 1930 för att imponera på en utländsk kund. Och i vår värld får man bara en chans. Vi vet hur viktigt det är att allting fungerar som det ska – att alltid vara på topp. Vi är regionens internationella mötesplats. Och vårt mål är att hjälpa våra kunder till bättre affärer.

Förutom bra lokaler, utrustning och service är vi också medvetna om att en viktig del för ett lyckat möte är inramningen. Genom åren har många av de avgörande besluten med all sannolikhet fattats i våra härliga salonger eller vid middagsborden. För oss är måltiden en viktig del i mötet – inte en paus. Därför jobbar vi målinriktat med att skapa bästa tänkbara förutsättningar att hålla mötet vid liv under måltiderna – om än under avslappnade former.

Till inramningen hör naturligtvis även olika typer av aktiviteter. Därför har vi nära samarbeten med flera arrangörer i vårt närområde. Läs mer under aktiviteter.