Bofors Hotel

Hitta hit

 

MED BIL

Bofors Hotell ligger utmed E18 i Karlskoga. Ett landmärke är det gamla Stallet som är en vit byggnad utan fönster och uppmärkt med "Stallet" på fasaden. Hotellet ligger straxt nedanför och är synligt från E18.

Från Väster, Oslo, Karlstad, Kristinehamn.

Sväng av E18 vid skyltning Bofors Huvudkontor, Stallet. Ta sedan direkt vänster i korsningen och sedan straxt därefter har du Hotellet ned till höger.

Från Söder, Mariestad, Degerfors.

I stora rondellen, kör mot E18 Stockholm. Sväng av E18 vid skyltning Bofors Huvudkontor, Stallet. Ta sedan direkt vänster i korsningen och sedan straxt därefter har du Hotellet ned till höger.

Från Öster, Stockholm, Västerås, Eskilstuna, Örebro.

Efter Statoil åker du en kortare sträcka och svänger av till höger vid skyltning Bofors Huvudkontor. Sväng höger i nästa korsning och åk under viadukten till E18. Ta nästa vänster och följ vägen parallellt med E18 österut. I nästa korsning kör rakt och Stallet / Hotellet ligger straxt ned till höger.

Från Norr, Hällefors, Filipstad, Gelleråsen.

Kör rakt ned till stora rondellen där du kör E18 mot Stockholm. Sväng av E18 vid skyltning Bofors Huvudkontor, Stallet. Ta sedan direkt vänster i korsningen och sedan därefter har du Hotellet ned till höger.

MED TÅG

Degerfors Järnvägsstation ligger ca 15 km från Hotellet. Ta taxi,
Karlskoga Taxi, tel: 0586-362 00
SJ www.sj.se Tel: 0771-75 75 75

MED BUSS

Karlskoga Busstation och Karlskoga Taxistation ligger bredvid varandra ca 2,5 km från Hotellet.Ta taxi,
Karlskoga Taxi, tel: 0586-362 00
Swebus www.swebus.se Tel: 0771-218 218

MED FLYG

Örebro Flygplats ligger ca 30 km från Hotellet. Ta taxi,
Karlskoga Taxi tel: 0586-362 00 Örebro Flygplats www.orb-airport.se
tel: 019-30 70 00

GPS KOORDINATER

Lat: N59 19’ 42.92
Long: E14 32’ 32.96